head
Університетська Біблійна Співдружність

Вивчення Біблії: Питання (2-е Солунян 2:1-17)

2-е Солунян 2:1-17

Ключовий вірш 2:16,17

1. Прочитайте вірші 1-2, яке питання продовжувало викликати хвилювання в солунських віруючих? Чому(5)? Яким чином розповсюджувались фейки що до другого приходу Господа Ісуса? Які відчуття породжували що до прихо́ду Господа Ісуса Христа і згрома́дження до Нього віруючих?

2. Прочитайте вірші 3-4. З якою ціллю розповсюджувались подібні фейки фальшивими вчителями? Опишіть умови, які мають бути виконані до настання «того дня». Як “настання” відсту́плення пов’язане з «ви́явленням» беззаконника? Що цей уривок говорить нам про «беззаконика»(3,4,9,10)?

3. Прочитайте проти 5-7. Що стримує беззаконника (Рим 13:1,2; Одкр. 2:1-3:22; Бут. 6:3)? Чому він стримується? Але коли йому буде дозволено з’явитися? Що ми можемо тут дізнатися про Бога (Екк 3:11; Іс 45:7; Рим 11:36)?

4. Прочитайте вірші 8-12 і опишіть: (1) причину, чому люди гинуть; і (2) спосіб не загинути, а бути спасенним. Згідно з цим уривком, Хто тримає ключ до засудження чи спасіння?

5. Прочитайте вірші 13-15 і опишіть: (1) роль Бога; і (2) роль людини в досягненні спасіння людини. В чому Павло був впевнений що до солунських віруючих (13)? Що означає «отримати славу Господа нашого Ісуса Христа”? До чого Павло закликає солунян, щоб більше не бути зведеними і не жахатись (15)?

6. Прочитайте вірші 16-17. Як Павло молиться за солунян? Які почуття мають викликати думки про другий прихід Господа Ісуса в віруючих? Що має нас втішати? До чого має спонукати нас усвідомлення другого приходу?