head
Університетська Біблійна Співдружність

Вивчення Біблії: Питання (Повторення Закону 27:1-30:20)

ВИБЕРИ ЖИТТЯ

Повторення Закону 27:1-30:20

Ключовий вірш 30:19

І. Напиши Слово Бога в серці (27:1-26)

1. Які дві речі наказав Бог зробити ізраїльтянам, коли вони увійдуть в Край? (1-8) Який це має сенс? Чому ці дві речі взаємопов’язані? Чому Бог вчив їх і що це значить для нас? Що іще Бог нагадав їм робити й чому? (9,10)

2. Вірші 11-26. Як Бог розподілив коліна синів Ізраїльських для благословення та прокляття? Хто мав проголосити прокляття? Хто був проклятий? Для чого вони мали відповідати “амінь”?

ІІ. Слухайся Божого слова (28:1-68)

3. Вірші 28:1-14. Як Бог обіцяв благословити Ізраїль? На які групи ви можете розділити ці благословення? Яка умова отримати ці благословення? Як благословення пов’язані з статусом святого народу Божого та зі славою Бога?

4. Вірші 15-69. Що станеться з ними, якщо вони не будуть слухатися голосу Господа і не додержуватимуться заповідей Бога? Що вам нагадують ці прокляття? Як Господь говорить про причину, по якій ці прокляття прийдуть на них? (45-48, 58-59) Розкажіть, чого Бог навчає ізраїльтян (та нас) з цих проклять.

ІІІ. Вибери життя (29:1-30:20)

5. Про що знову нагадав Мойсей всьому зібранню синів Ізраїльських? (29:1-7) Який висновок робить Мойсей? (8) З ким Бог ввійшов в заповіт і як Він зараз виконує Його? (9-14) Про що застерігає Бог ізраїльтян? (15-18) Яка доля спіткає цих людей? (19-28) Подумайте про відповідальність віруючих перед Богом за своє життя, за своє суспільство і за наступні покоління.

6. Яку надію та обіцянку Бог дав розсіяним євреям? (30:1-10) Що треба для того, щоб навернутися до Бога? Що Бог каже про заповіді, які вони мають виконувати? (11-14)

7. Вірші 15-20. Який вибір дає Бог ізраїльтянам? Що є життя? Що є загибель? Чим відрізняється цей вибір від інших виборів в житті?