head
Університетська Біблійна Співдружність

Вивчення Біблії: Питання (Від Матвія 16:1-12)

Індуктивне вивчення Біблії по Мф.16:1-12

• Прочитайте текст двічі. Визначить жанр тексту.

• Розділіть уривок на розділи та назвіть кожен розділ.

• Для уривку:

– знайдіть слова, що повторюються;

– які значні протиставлення (контрасти) ви знайшли?

– їякі значні співставлення (порівняння) ви знаходите?

– які очевидні взаємозв’язки?

– на що звертає увагу автор?

1. Прочитайте 1-ий вірш. Приведіть приклади ознак, описаних Матфієм, які вже показав Ісус. Чому фарисеї та садукеї просили Ісуса ще показати ознаку? Приведіть приклади ознак з неба зі Старого Заповіту.

2. Прочитайте вірші 2-3. Чому Ісус привів приклад з прогнозом погоди?

3. Прочитайте 4-ий вірш. Чому Ісус назвав їх «родом лукавим та перелюбним»? Як поводить себе такий рід людей? Лише яка ознака дана цьому роду? Розкажіть про цю ознаку.

4. Прочитайте вірш 5. Що таке «фарисейська та садукейська розчина»? Чому це така серйозна проблема?

5. Прочитайте вірші 6-12. Як зрозуміли учні Ісусове попередження? Як Ісус ідентифікував їх проблему та за що дорікав їм? Знайдіть в Євангеліях ще випадки, коли Ісус дорікає Своїм учням та ідентифікуйте причину.