head
Університетська Біблійна Співдружність

Вивчення Біблії: Питання (Ісая 40:1-11)

І З’ЯВИТЬСЯ СЛАВА ГОСПОДНЯ

Ісая 40:1-11
Ключовий вірш 40:5

1. Змалюйте історичний фон Іс.40 (див. 39:5-7). Як ці події вплинули на людей? Прочитайте вірші 1-2. Як у цих віршах відкривається Божа благодать?
2. Прочитайте вірші 3-5. Що означає “приготуйте Господеві дорогу”? Що таке “слава Господня”? Як вона з’явиться? Що це пророцтво каже про прихід Ісуса? (Лк.2:12-14; 3:6)
3. Прочитайте вірші 6-8. Чому “усяке тіло – трава… як квітка польова”? В протилежність людині як описане Боже слово? (Див. також 1 Пет.1:24-25) Чому нам потрібно чути це слово?
4. Прочитайте вірші 9-11. Хто такий “благовісник Сіона”? Про що йому потрібно сповіщати? Як тут описаний Господь та чому? (10) Як ще описаний Господь? (11) Як це пророцтво вказує на Ісуса?
5. Чому цей уривок навчає про Бога та Його плани на Свій народ? Як ці слова вселяють в нас надію?