head
Університетська Біблійна Співдружність

Вивчення Біблії: Питання (1-е Солунян 2:1-16)

ДОГОДЖАЮЧИ БОГОВІ, З ЛЮБОВ’Ю ДО ЛЮДЕЙ
1-е Солунян 2:1-16
Ключовий вірш 4
1. Прочитайте вірші 1-2. Що Павло має на увазі, кажучи, що їхній прихід до Солуня не був даремним (13)? Чому для того, щоб звіщати Євангелію в Солуні апостолам потрібна була чимала відвага (Дії 16:12-40)? Чи є щось, що вас зупиняє від проповіді Євангелії?
2. Прочитайте вірші 3-4. Що допомогло Павлу подолати страх (2б)? Як Павло ставиться до Євангелії і оцінює її (Рим.1:16; 1Кор.1:18; 1Тим.1:11)? Як він ставиться до свого покликання (Дії 9:15-16; Еф.3:7-8)? Поділіться думками про власне покликання. Що, на вашу думку, є головним мотивом проповіді Євангелії?
3. Прочитайте вірші 5-8. Як Павло служив віруючим в Солуні? Якими були його мотиви? Чому це важливо? В чому проявлялася любов Павла до солунян?
4. Прочитайте вірші 9-12. Як Павло та співробітники забезпечували себе під час перебування в Солуні? Чому? Які образи Павло вживає в цьому уривку, щоб описати своє ставлення до цих молодих віруючих (7,11)? До чого він наполегливо закликав солунян (Тит.2:10)? Поділіться своїми думками про місце «любові до людей» в проповіді Євангелії.
5. Прочитайте вірші 13-16. Як солуняни прийняли проповідь Євангелії? З чого Павло бачить, що Боже слово діє в них (14)? Що спіткає тих, хто не догоджає Богові і ворожі до людей?