head
Університетська Біблійна Співдружність

Вивчення Біблії: Питання (Від Марка 8:1-30)

ТИ — ХРИСТОС

Від Марка 8:1-30

Ключовий вірш 8:29

1. Вірші 1-9. Яка подія описана в цьому уривку? Подумайте про пастирське серце Ісуса. Чому Ісус знову вчив учнів такому серцю?

2. Вірші 10-13. Чого вимагали фарисеї? Чому Ісус не дав їм жодної ознаки? Коли в Біблії Бог давав ознаки і коли не давав? В якому випадку нам потрібно просити ознаки від Бога?

3. Вірші 14-21. Чого Ісус навчав Своїх учнів? Чому вони не розуміли? Як Ісус допомагав їм подолати невірство? Що заважає нам приймати Ісусове вчення?

4. Вірші 22-26. Яку людину зцілив Ісус? Подумайте, чому Ісус зцілив сліпого не одразу, а в два етапи? Чим ця людина нагадує нас? Яку нам потрібно мати надію?

5. Вірші 27-30. Куди відправились Ісус із учнями? Що Ісус спитав спочатку? Як відповіли учні? В чому думка людей була правильна, а в чому — ні? Чому важливо знати, що люди думають про Ісуса?

6. Що іще Ісус спитав у учнів? Чим учні відрізнялись від інших людей? Як відповів Петро? Що означає “Христос”? Чим Петрова сповідь відрізнялась від того, що думали інші люди?

7. Яке значення мала ця сповідь особисто для Петра? Чому сповідь Петра така важлива? Чому так важливо сповідувати свою віру в Христа? (Рим.10:9,10) Хто для нас Ісус?