head
Університетська Біблійна Співдружність

Вивчення Біблії: Питання (Псалом 23:1-10)

ХТО Ж ТО ВІН, ТОЙ ЦАР СЛАВИ?
Псалом 23:1-10
Ключовий вірш 10

1. Вірші 1-2. Хто є автором цього Псалма? Яким, швидше за все було історичне підґрунтя для його написання (2Сам.6)? Що автор сповіщає нам про Бога і наш світ? Яке значення це має в контексті даного Псалма?
2. Вірш 3. Яке питання постає перед Давидом? Хто формально міг поклонятися Богу в скинії та в храмі (Повт.23:2-4,8-9)? Чому ж виникає таке питання (1Сам.6:19-20; Іс.1:10-16; Рим.2:28-29)?
3. Вірші 4-6. Як Давид відповідає на власне питання (Мат.5:8)? Як Давид описує тих, хто щиро шукає Бога? Як Бог благословляє таких людей? Чи можемо ми віднести ці слова до себе?
4. Вірші 7-10. Яка картина поетично змальована в цих віршах? Поділіться своїми роздумами про Бога, який приходить, щоб бути Царем Свого народу. Як це слово виповнилося в Ісусі Христі (Ів.1:14; Об.21:3)?